Biljettlöst

Avgift eller skatt? Lös biljett eller res biljettlöst? Biljettproblemet är löst!
Börja med att fylla i din inkomst
Klicka för att se hur vi räknat

Vad är detta?

Under pandemin har stora risker tagits av SL för att kunna ta betalt i kollektivtrafiken och upprätthålla avgiftssystemet.

Biljettkontrollanter och ordningsvakter går från person till person utan skyddsutrustning och sprider smitta. Busschaufförernas hälsa riskeras när påstigning ska tvingas till framdörrarna på bussarna.

Att biljettläsare inte installeras vid bakdörrarna handlar inte om tekniska problem utan att effekten skulle bli att resenärer inte blippade sina kort ändå.

För stödet för den avgiftsbelagda kollektivtrafiken med ständigt höjda priser minskar för varje år. Stockholmarna vill inte betala dyra biljetter.

SL:s ledning beklagar sig över "pandemiplankare" och pratar om hårdare tag och höjda priser när resandet minskar till följd av restriktioner. Men vi har en annan lösning för att upprätthålla finansieringen på ett säkert sätt.

Genom att registrera valet mellan avgift och skattefinansiering får vi siffror på den faktiska viljan att betala mer i skatt för att finansiera kollektivtrafik, som politikerna tryggt kan luta sig emot vid beslut av eventuell skattejustering.

En gemensam finansiering tryggar kollektivtrafiken även vid minskat resande, och på ett betydligt mer rättvist fördelat sätt. Och även de som inte nyttjar kollektivtrafiken personligen tjänar på att alla har råd att resa med den. Det gäller så väl bilister som företagare.

Välj betalsätt här ovan, för din resa, för mer detaljer om hur vi räknat på priset.